Adaptive Insights – En skybasert løsning

Adaptive1.png

De fleste selskap ønsker å optimalisere og effektivisere sin daglige drift ved å ta i bruk nye, moderne og intuitive teknologiske løsninger. Derfor tilstreber de å anskaffe seg de beste og mest avanserte løsningene i markedet. Utfordringen er at de ofte glemmer at det er mennesker som skal anvende dem. Fokus på brukervennlighet og evnen til å omstille egen organisasjonen til den nye løsningen er derfor vel så viktig som teknologien i seg selv.

Akkurat her treffer løsningen Adaptive Insights spesielt bra. Den har en solid og kraftig plattform i bunn som gir muligheter til avanserte analyser – samtidig som den er lett å bruke for sluttbruker og lett å implementere for selskapet.

Adaptive Insights er webbasert og krever derfor ingen lokal installasjon. Med andre ord er løsningen alltid tilgjengelig så lenge brukeren har en nettleser med internett-tilgang. Prosessen med å laste opp data er også sømløs, siden Adaptive Insights lar selskapene selv ta eierskap til integrasjonsprosessen gjennom åpne grensesnitt (API). Jeg mener dette er en egenskap som skiller Adaptive Insights fra konkurrentene ettersom at plattformen integrerer data uavhengig av hvilket system det lastes opp fra. At slike integrasjonsprosesser kan automatiseres bidrar også til at løsningen er svært attraktiv på markedet.

Jeg mener at det vil være enkelt for mange selskaper å gå fra en tradisjonell Excel-løsning til Adaptive Insights. Dette vil bli gjort gjennom opplasting via standardiserte sheets (regneark) hvor kontoer presenteres i rader, mens tidsperioder fremstilles i kolonner basert på versjon/budsjett.  Adaptive Insights vil også gi brukerne muligheter til å bygge mer avanserte modeller fra bunnen av ved å bruke «modelled sheets». Her kan importerte data gå rett inn i en ferdig modell som igjen brukes til å drive kontokalkulasjoner. Disse kan deretter bli vist i standardark eller fremvist i rapporter. Etter designfasen går selve modelleringen i verktøyet smidig.

Etter at første modell er satt opp er også hele infrastrukturen på plass. Modellen kan lett kopieres og brukes i forskjellige versjoner, enten det er faktiske tall som brukes til rapportering og løpende beslutninger eller planning-versjoner som brukes til prognoser og analyser. Arbeidsoppgaver og kalkulasjoner som tidligere ble gjort manuelt, vil nå være automatisert og oppdateres løpende basert på dataene som lastes opp i systemet. Dette er også en prosess som kan automatiseres.

Som oppsummering vil jeg si at Adaptive Insights er et markedsledende verktøy som gir våre kunder muligheten til å gjennomføre raske multiscenarioanalyser av marked og egen organisasjon basert på data oppdatert i sanntid i en skybasert løsning. Adaptive Insights er en av de eneste fullintegrerte løsningene for finansiell konsolidering, planlegging, analyse og rapportering som er bygd for skyen.

RAV har konsulenter som står klare til å bistå deg med hele prosessen i forhold til rådgivning, design og implementering av en slik løsning. Ta kontakt hvis du er interessert i å lære mer.

 

Haldor Solstad

Haldor Solstad
Konsulent

 

Relaterte artikler