CDM release 29 - Hva er nytt?

Certent Disclosure Management (forkortet CDM) er en samhandlingsplattform for «den siste milen» av rapporteringen og er et verktøy som kan brukes til både eksterne og interne rapporter. Du kan koble CDM mot flere ulike datakilder, slik at tallene i rapporten oppdateres automatisk. I CDM finnes det innebygde funksjoner for valideringer, revisjonsspor og tilgangsstyring.

I utgave 29 har CDM fått seg en skikkelig oppgradering med flere funksjoner som vil være nyttig for brukerne. Tanken bak de nye funksjonene er at brukerne skal få en mer effektiv arbeidsprosess, samt nye muligheter til å endre rapportegenskaper på overordnet nivå med færre tastetrykk.

Nedenfor finner du de forbedringene jeg anser som viktigst.

Workflow enhancements

En «workflow» (arbeidsflyt) er en prosess som brukes til å spore fremgang i rapporteringen. Arbeidsflyten i CDM har tidligere vært styrt på objektnivå, noe som fortsatt er mulig, men i den nye versjonen er det også mulig å legge arbeidsflyt på hele seksjoner eller på et overordnet rapportnivå. Du kan da velge om de underliggende objektene skal arve denne arbeidsflyten eller ikke.

Due date enhancements

Det er nå mulig å sette tidsfrister på rapport- og seksjonsnivå, i tillegg til de ulike stegene i arbeidsflyten. Dersom et objekt eller en rapport har gått over fristen vil dette vises i rødt.

CDM1.png

Workspace generated documents

Istedenfor å kjøre en rapportgenerering, kan rapporter enkelt åpnes som Word-format i det som kalles CDM Workspace, dvs. hele rapporten åpnes i en egen fane. I denne visningen kan du lett navigere deg til de ulike objektene i rapporten, ved å bruke den nye funksjonen «Show in Report Object». Når du klikker på denne knappen, vil CDM åpne det tilhørende objektet til der du står plassert i rapportvisningen, for eksempel i en tabell eller et tekstavsnitt.

CDM2.png

Section Properties

I denne versjonen av CDM har det kommet en ny funksjonalitet som gjør det mulig å sette egenskaper på seksjonsnivå. Du kan da velge om underobjektene skal arve seksjonens egenskaper eller beholde sine individuelle egenskaper (slik som tidligere). Dette kan for eksempel brukes på arbeidsflyt og datofrister.

Check in and check out report objects in a section

Det er nå mulig å ta «Check Out» på en hel seksjon, slik at alle underobjekter vil åpnes i redigeringsmodus. På samme måte kan man ta «Check In» på hele seksjonen.

CDM3.png

Ønsker du mer informasjon om CDM, eller ønsker å legge en plan for oppgradering? Ta kontakt i skjemaet under.

 
bye_ronning_sara_DSC3899_cropped_720px.jpg

OM FORFATTEREN

Sara Bye Rønning
Seniorkonsulent

 

Relaterte artikler