ESMAs ESEF-mandat

Hva er ESEF-mandatet?

Det kan av mange oppleves som veldig teknisk å måtte ta stilling til det nye mandatet, så la oss se hva kravet egentlig betyr:
European Securities and Markets Authority (ESMA) har fått oppgaven å utvikle regulatoriske standarder under den nye “European Standard Electronic Format” (ESEF). ESEF-kravet er et nytt elektronisk rapport-format som skal kunne åpnes i en standard nettleser ved å bruke XHTML. For selskaper som produserer konsoliderte kvartals- og årsrapporter ved å bruke “International Financial Reporting Standards” (IFRS), vil det være en tilleggskomponent som krever at disse skal opprette tags i rapporten ved å bruke Inline XRBL (iXBRL). Dette er et fullt lesbart format av XML som er basert på eXtensible Business Reporting Language.

Deadline Januar 2020 – Hvem påvirkes?

ESMAs ESEF-mandat påvirker alle selskap som er børsnotert eller har registrerte verdipapirer. Det inkluderer alle selskap som er børsnotert, uansett om de opererer utenfor eller innenfor det Europeiske marked. Selskap som ikke lager konsoliderte rapporter i IFRS vil ikke bli påvirket, men ESMA vurderer å fjerne dette unntaket. Beslutningen er ikke tatt enda om dette vil skje. Noen uavhengige stater i Europa jobber allerede nå med implementering av tester, så det er viktig å starte å forberede seg.

Hvordan kan du forberede deg best?

  • Gjør en vurdering av ditt teams muligheter for å forberede seg riktig og levere korrekt informasjon

  • Gjør et søk på selskap som har et passende produkt, har gjort dette før og har testet ut hva som må gjøres

  • Informer ditt team om endringene som kommer, og forklar de hva som skal til internt for å kunne skape den nye rapportstrukturen

  • Lag en tidslinje for hva som må gjøres i forkant av det nye mandatet, og vær klar til å levere i god tid for å sikre god kvalitet

RAV Norge AS er partner med Certent som er ledende innenfor regulatorisk rapportering. Vi bidrar med å redusere risiko og kostnader, samt redusere de utfordringer som kan oppstå på datakvaliteten ved manuelle rapporteringsprosesser. Vi har et erfarent team som har hjulpet en mengde selskaper med å gjøre seg klare for mandatet.

Ønsker du å samarbeide med RAV, slik at du er sikker på at de nye kravene blir implementert riktig innenfor tidsfristen? Ta kontakt i dag for en uforpliktet samtale.

 
rasmussen_benny_WRB3148_webHQ.jpg

OM FORFATTEREN

Benny Rasmussen
Sales manager

 

Relaterte artikler