Få mer ut av Corporater BMP med embedded analytics

Ved å tilgjengeliggjøre analyser direkte i grensesnittet du jobber i får du en unik mulighet til å forbedre rapportering og få en bedre forståelse for data som allerede er tilgjengelig for bedriften. Embedded analytics er nå tilgjengelig i Corporater, som betyr at bedriften kan sette tall i kontekst.

“The goal is to turn data into information, and information into insight.”
– Carly Fiorina, former executive, president, and chair of Hewlett-Packard Co.

Corporater Business Management Platform (BMP)

RAV bistår kunder med rådgivning og implementering av Corporater BMP – et enkelt verktøy for helhetlig virksomhetstyring som hjelper bedrifter med å tilrettelegge for operasjonalisering av strategi og risiko, resultatmål, styringsparametere og tiltak. Corporaters plattform kan blant annet dekke behov innenfor;

  • Strategisk styring

  • Risikostyring

  • KPI og Dashboards

  • Prosjekt- og porteføljestyring

  • Håndtering av GDPR

  • Rapportering

Integrasjon med analyseverktøy

Corporater BMP kan utvides med embedded analytics, som gir bedriften en mulighet til å kombinere dashboards og rapporter fra analyseverktøy som Power BI, Qlik og Tableau, med kvalitative vurderinger, oppgaver og tiltak.

Ved bruk av embedded analytics har man også mulighet til automatisk filtrering slik at man ser på data i en kontekst – f.eks. periode, forretningsområde, mål, styringsparameter, etc.

Dette bidrar til at bedriften får et bedre beslutningsgrunnlag og en bedre oversikt over planer som støtter opp mot bedrifts mål og visjon.

Eksempel på analyse fra Power BI tilgjengelig i Corporater

Eksempel på analyse fra Power BI tilgjengelig i Corporater

 
hogbakken_christine_WRB3232_webHQ.jpg

OM FORFATTEREN

Christine Høgbakken
Konsulent

 

Relaterte artikler