Fra siviløkonom til IT-konsulent

«Én av fordelene Christine trekker frem ved å være konsulent er muligheten hun får til å raskt tilegne seg bred erfaring fra et vidt spekter av kunder i mange ulike bransjer, og ta tak i utfordringene de står ovenfor.»

Siviløkonom og endringsledelse

christine-hogbakken-blogg-IMG_1009-1-1024x768.gif

I løpet av det siste året ved NTG Lillehammer ble Christine fast bestemt på at siviløkonomi var veien å gå, da hennes favorittfag var samfunnsøkonomi og matematikk. Etter at hun hadde tatt en bachelorgrad i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI var det naturlig med et lite opphold fra studier før hun startet på en mastergrad. Veien videre gikk derfor til et globalt selskap, hvor hun jobbet internt i Finance-avdelingen for å få mer praktisk erfaring. Her jobbet hun i 4 år, hvor de siste årene ble kombinert med masterstudier på BI innenfor endringsledelse– en utfordring de fleste bransjer og sektorer står ovenfor i dag.

«Studiene ga meg et godt grunnlag til å være en pådriver i endringsprosesser. Her blir man bevisst på hvilke faktorer som spiller inn i en endringsprosess – og med det tør å tenke litt annerledes», forteller Christine.

Etter endt studie valgte hun å søke seg inn i IT-bransjen, og jobber nå som konsulent i RAV.

Arbeidsoppgavene

Christine er en del av vårt Performance Management team, og bistår kunder med design og implementering av løsninger innenfor virksomhetsstyring. Dagene som konsulent i RAV er svært varierte. Noen dager går til design og prosessforståelse, som er en del av forberedelsene til implementering. Andre dager går til selve implementeringen. Hovedsakelig jobber Christine med implementering av løsninger fra Certent Disclosure Management (CDM) og Corporater.

Certent Disclosure Management (CDM) er en samhandlingsplattform for rapportering, som er basert på Microsoft Office-pakken. Christine bistår med design og utarbeidelse av rapporter, maler og kobling mot datafelt slik at prosessen med års- og kvartalsrapportering går smidigere. Les mer om Certent Disclosure her.

Corporater er en plattform for strategisk styring og oppfølging. Den benyttes for å hjelpe bedrifter med å analysere, planlegge og oversette planer til handling. Corporater er allsidig, og kan bl.a. dekke behovet innenfor risikostyring, KPI-er, dashboards, prosjekt- og porteføljestyring, håndtering av GDPR og rapportering. Les mer om Corporater her.

Christine bidrar også mye til det sosiale samholdet internt i RAV. Hun er blant annet den som sørger for at vi deltar på Holmenkollstafetten hvert år, da hun med sitt energiske humør er vår motivator når det kommer til trening. Men det er ikke kun med trening hun samler de ansatte i RAV, hun er også en del av RAV sin kulturgruppe, som arrangerer alle våre sosiale sammenkomster.

Fordeler og utfordringer

Én av fordelene Christine trekker frem ved å være konsulent er muligheten hun får til å raskt tilegne seg bred erfaring fra et vidt spekter av kunder i mange ulike bransjer, og ta tak i utfordringene de står ovenfor. Jobben i RAV består også av varierte arbeidsoppgaver, med alt fra å sitte på tegnebrettet og forstå prosess, til å implementere en løsning som skal hjelpe kunden fremover. Noen ganger kan det være utfordrende at alt gjerne skulle vært gjort på én gang, men heldigvis trives Christine best når hun har mye å gjøre.

Hvorfor RAV

Det er snart 1 ½ år siden Christine startet som konsulent i RAV. Etter endt masterstudie var det naturlig å få en «ny» start, hvor nye utfordringer sto for dør og hvor endringsledelse var en sentral del av jobben. Christine valgte å søke som konsulent hos RAV fordi hun ønsket å jobbe i et mindre selskap hvor de ansatte har en mer reell påvirkningskraft. Samtidig ønsket hun å ta med seg og videreutvikle all den erfaring og kunnskap hun hadde fra før.  

Er du interessert i å bli med på laget? Sjekk ut våre ledige stillinger på rav.no/karriere

 
cathrine-portrett.jpg

OM FORFATTEREN

Cathrine Thom
Markedskonsulent

 

Relaterte artikler