Er du klar for land-for-land rapporteringen?

I 2013 vedtok OECD- og G20-landene en felles handlingsplan: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) med forslag til 15 tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag.

Tiltakspunkt 13 i handlingsplanen gjelder OECDs retningslinjer for internprising og innføring av land-for-land-rapportering (country-by-country reporting) for flernasjonale konsern med konsolidert omsetning på over 750 millioner euro i regnskapsåret.

Dette er også innarbeidet i skatteforvaltningsloven § 8.12 Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv. De rapporteringspliktige skal levere land-for-land-rapporten for første gang i 2017 med opplysninger om inntektsåret 2016.

Skatteetaten anslår at de om lag 60 største norske konsernene vil ha rapporteringsplikt for inntektsåret 2016.

Rapportpakken skal leveres på ett standardisert XML format via altinn.

I denne forbindelse har RAV utarbeidet en land-for-land rapportpakke som genererer XML filen på riktig format, i tillegg til at den har støtte for samhandling, arbeidsflyt, versjonskontroll og revisjonsspor. Rapportpakken er basert på løsningen Certent Disclosure Management (tidligere IBM Cognos Disclosure Management) som er en plattform for narrativ og regulatorisk rapportering. I dag så benyttes CDM av flere norske konsern for utarbeidelse av eksempelvis styrerapporter, miljørapportering og kvartals- og årsrapporter.

Fristen nærmer seg og RAV er allerede i ferd med å implementere denne rapportpakken hos flere kunder. Mangler du en løsning for dette, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Webinar: Land-for-land-rapportering

Vi viser deg hvordan vi kan hjelpe med å levere inn land-for-land rapporteringen på ett korrekt XML format ved hjelp av en rapportpakke fra RAV Norge AS. Rapportpakken er testet og klar for innsendelse til Altinn.