Hvordan opprette nye databaser i Cognos Controller

Jeg har ofte blitt spurt hvordan man oppretter en ny database for bruk i Cognos Controller og hvordan man kopierer en database som er i bruk. Et eksempel kan være hvordan lage en kopi av en produksjonsdatabase slik at den kan brukes til test.

I dette innlegget beskriver jeg hvordan dette kan gjøres, først på MS SQL server og deretter i Cognos Controller-konfigurasjonen.

Kopiering av database på databaseserveren

Hvis du ønsker å kopiere en database så starter du med å ta en backup av databasen som skal kopieres.

W1.png

Det neste du må gjøre er å opprette en ny tom database og gi den et fornuftig navn.

Deretter markerer du denne databasen, klikker på høyre mustast og velger ‘Restore’ fra menyen.

Klikk på ‘Device’ i vinduet som dukker opp og velg den backup-filen du akkurat har opprettet.

Under ‘Destination’ velger du den nyopprettede databasen.

W2.png

Gå deretter til ‘Options’ og huk av for full overskrivning av databasen og klikk på Ok.

Det neste du må gjøre er å koble opp den globale databasebrukeren med databasebrukeren som ligger inne i databasen. Dette gjøres ved å starte opp et nytt ‘SQL Query’-vindu og velge den nye databasen. Skriv inn kommandoen: Sp_change_users_login ‘UPDATE_ONE’, ‘databasebruker’, ‘databasebruker’

W3.png

Du har nå  opprettet en kopi av databasen som er klar for bruk. Det neste blir da å koble den opp for bruk i Cognos Controller.

I Cognos Controller

Det neste som må gjøres er å koble opp databasen slik at den er tilgjengelig i Cognos Controller.

Start opp Controller Configuration på Controller-Serveren og klikk på ‘Database Connections’. Lag en ny database-kobling ved å klikke på det hvite ark-symbolet under File øverst til venstre i vinduet.

W4.png

Register data for den nye database-koblingen:

Database type = SQL Server

Name = navnet du ønsker at brukeren skal se, som ControllerLive, ControllerTest eller ControllerProd

Provider = SQL gir deg vanligvis en ‘native’-klient. Versjonen avhenger av hvilken SQL Server-versjon som benyttes. Dette er SQLNCLI11.1 for SQL Server 2012 eller nyere

User ID = Navnet på databasebrukeren som eier databasen.

Password = Passord til databasebrukeren

Initial catalog = Navn på databasen

Data source = Navn på SQL Server-instansen

W5.png

Klikk ‘Save’, etterfulgt av ‘check’-tegnet som tester koblingen. Klikk så på grønn pil dersom testen er suksessfull.

W6.png
W8.png

Et nytt vindu dukker. Klikk på Connect-knappen.

Sjekk at ‘Current version’ og ‘Upgrade to’ har samme tall. Klikk på ‘Upgrade’-knappen dersom de er ulike. Velg så ‘Close’ for å lukke vinduet.

W9.png

Deretter klikker du på  ‘Report Server’ på venstre side.

Slett en bokstav i ‘Report Server’-adressen og legg så inn den nøyaktig samme bokstaven for å aktivere ‘Save’-knappen. Klikk på ‘Save’.

En ‘Repair’-knapp vises midt i vinduet. Klikk på denne knappen.

Dette gjør at det er mulig å kjøre standardrapporter på klient i den nye databasen.

W10.png

Velg så «Batch Services». Klikk på restart-knappen. Dette må du gjøre for å kunne kjøre konsolideringer inne i Controller.

W11.png

Den nye databasen er nå koblet opp og klar for bruk.

Trenger du assistanse eller er nysgjerrig på Cognos Controller, ta gjerne kontakt i skjemaet under for en uforpliktet prat.

 
noble_stibolt_willem_DSC4059_cropped_720px.jpg

OM FORFATTEREN

Willem Noble Stibolt
Seniorkonsulent

 

Relaterte artikler