Konsolidering i skyen med Adaptive Insights #2

Da er det klart for innlegg nummer to i min bloggserie om Adaptive Insights, en fullblods konsoliderings-og planningsløsning laget for sky. I dag skal jeg gå igjennom hvordan eliminering av internfortjeneste kan håndteres i Adaptive Insights.

For de selskapene som har denne problemstillingen, er dette et sentralt element i konsolideringsprosessen. Grunnen til denne innledende reservasjonen, er at, i motsetning til eliminering av aksjer i datterselskap, kan det være en rekke konsern som ikke har denne problemstillingen, eller som har valgt å argumentere den ut med at dette er uvesentlig. Det kan godt være et valid argument, men den type regnskap-/revisjonsteknisk argumentasjon skal jeg holde meg unna.

Problemstillingen rundt internfortjeneste oppstår i de tilfellene der et konsernselskap har solgt varer eller tjenester til et annet konsernselskap. Her vil det alltid være et element av margin, stor eller liten. Hvorvidt det selgende/kjøpende selskap tjener eller taper penger totalt sett er irrelevant, det er marginen på salget som utløser internfortjeneste-problematikk. Dersom kjøpende selskap har solgt varen eller tjenesten videre er det ingen internfortjeneste-problematikk, men i de tilfeller der varen ligger på lager eller er aktivert i balansen ved periodens utløp, oppstår det en diskusjon rundt behandlingen av internfortjeneste.

Et konsolideringssystem med selvrespekt må ha gode løsninger for dette. For Adaptives vedkommende kan dette løses enkelt ved hjelp av noen enkle kalkulasjoner, forutsatt at elementet som genererer internfortjeneste kan identifiseres. Så første regel er at dersom det er mye internhandel og det erfaringsmessig kun er enkelte elementer som har slik problematikk, burde dette rapporteres slik at det enkelt kan identifiseres.

Det er to hovedvarianter, den vanligste er salg av en fysisk vare som blir liggende på lager ved periodens utløp. Dette er en enkel transaksjon, men du må vite hvor mye som er på lager av denne eller disse varene og gjennomsnittlig margin på salg.

konsilidering.png

Dette er selvfølgelig en konserneliminering. Dette gjøres enkelt i Adaptive ved å lage et par hjelpekontoer hvor elementene i regnestykket hentes automatisk, slik at dette enkelt kan settes opp som en automatisk prosess.

Det blir noe mer komplisert i de tilfellene hvor kjøpende selskaper legger kjøpt vare eller tjeneste i balanseverdien som et anleggsmiddel som avskrives. Da oppstår noen mer komplekse problemstillinger:

  • Det blir mismatch i internhandel, da kjøper ikke kostnadsfører kjøpet

  • Anleggsmidlet blir inflatert med ett internfortjeneste-element

  • Tilsvarende vil avskrivningene bli for høye

Første punktet løses enkelt i regnskapet, ved at kjøpende først fører dette som et internt kjøp, deretter aktiverer kostnaden på tilsvarende måte som aktivering av egne timer. Deretter kommer Adaptives modellerings-egenskaper til sin rett. Vi lager en modell som henter grunnlaget for internfortjeneste og  angir hvordan dette påvirker avskrivningene, da vil Adaptive automatisk lage en månedlig konsernføring som gjør at avskrivningene på konsern-nivå blir korrekt. Denne vil selvfølgelig stoppe når driftsmidler er fullt avskrevet, bare pass på å justere for eventuelle nedskrivninger eller andre endringer i avskrivningsplanen.

I neste måneds innlegg skal jeg filosofere litt rundt temaet om konsernrapporteringen skal organiseres med månedlig input eller som YTD. Her vet jeg det er mange som har sterke meninger, så jeg skal komme med mine tanker, med fokus på hvordan min foretrukne løsning påvirker implementeringen av Adaptive.

 
gulliksen_trond_DSC3805_cropped_720px.jpg

OM FORFATTEREN

Trond Gulliksen
Manager

 

Relaterte artikler