Qlik + AI²

Når det nå er mye diskusjoner rundt kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, kan du lure på hvordan du kan bruke slik teknologi i ditt nåværende arbeidsområde eller BI-miljø. Heldigvis har eksisterende BI-plattformer begynt å integrere denne teknologien i plattformene sine på en intuitiv måte, der menneskelig intuisjon kan tilføre mer verdi for dine nåværende BI-løsninger. Disse kan benyttes på tvers av organisasjonen og er enkle å benytte seg av for enhver bruker, uansett om man ikke besitter dypere programmatisk eller matematisk kunnskap. Smarthet ligger ofte i enkelhet og ikke i kompleksitet, noe mange kan misforstå. Nye BI-løsninger kalles derfor 3. generasjons BI-verktøy.

qlik0.png

Hva får du fra disse 3. generasjons BI-verktøyene?

  • Økt produktiviteten gjennom automatisering av oppgaver.

  • Økt adopsjonen ved å gjøre verktøyene enklere å bruke.

  • Spart penger ved å oppgradere dine analytiske ferdigheter.

  • Utviklet analytiske leseferdigheter.

  • Redusert tiden for å finne ny innsikt.

  • Trent nybegynnere mye raskere.

Når vi snakker om kunstig intelligens integrert i Business Intelligence-verktøy, kan du forestille deg et ekstra lag med teknologi som kan se metadataene dine og datamodellen din, slik at du kan få datavisualiseringer som lett kan forstås av det menneskelige øyet. Dette er hva vi omtaler som Augmented Intelligence.

Augmented Intelligence representerer den tredje generasjonen BI-programvare, og den kan levere større produktivitet, leseferdighet og gi mer innsikt. AI vil forvandle BI fra en hypotesebasert tilnærming til validering av automatisert analyse. Med andre ord, Augmented Intelligence kan presentere automatiserte visualiseringer som gir deg muligheten å kjapt validere dine teorier og hypoteser, så du unngår fallgroper og går i rett retning.

qlik2-1.png

Hva får du med Augmented Intelligence for rapportering & dashboards?

  • Natural language interface.

  • Innsikt og prognoser med kun ett klikk.

  • Oppretting og valg av automatiske diagram.

  • Anbefalte handlinger.

Qlik’s unike tilnærming

Qlik bruker sin egne unike motor for å kjapt assosiere store datamengder via et unikt fargevalg som Qlik selv referere til og kaller Qlik Associative Engine. Dette er en mer fordelaktig måte og drille igjennom data sammenlignet med vanlige SQL-spørringer som tar mye lengre tid og ikke gir samme dynamikk som Qlik tilbyr i sin BI-plattform.

qlik3.png
qlik4-1.png

Augmented Intelligence handler om å stole på datainnsikten som Qlik Associative Engine gir, det er derfor viktig med en enkel integrering mellom de menneskelige innsiktene og de visualiseringer som Qlik Cognitive Engine (Augmented Intelligence) presenterer. Slik kan en enkelt verifisere at den kognitive motoren til Qlik Associative Engine gir riktig innsikt.

Figur 1: Eksempel på hvordan man enkelt generer diagram gjennom naturlig språk spørring.

Figur 1: Eksempel på hvordan man enkelt generer diagram gjennom naturlig språk spørring.

Figur 2: Forskjellige grafer generert av «insight advisor» der man via ett enkelt klikk kan velge ut de grafer man vil bruke ifra kontekst og menneskelig intuisjon.

Figur 2: Forskjellige grafer generert av «insight advisor» der man via ett enkelt klikk kan velge ut de grafer man vil bruke ifra kontekst og menneskelig intuisjon.

 
qlik7.png

Hva er din Sweet spot?

Når maskiner og mennesker jobber sammen, kan vi skape en kraftig sweet spot der totalen er bedre enn summen av hver del hver for seg.

(Sitatet over forutsetter statistisk avledet innsikt kombinert med menneskelig drevet intuisjon magefølelse og kontekst). Dette kan gi oss ny og mye mer verdifull innsikt, som vi ikke tidligere kunne se.

Er du interessert i å lære mer om AI eller Qlik? Ta kontakt i skjemaet under.

 
wardzynski_daniel_WRB3008_web_1200px.jpg

om forfatteren

Daniel Wardzynski
Seniorkonsulent

 

Relaterte artikler