RAV vokser med 6 nye konsulenter

RAV opplever økt etterspørsel etter sine tjenester. Vi ruster derfor opp vårt BI team med 6 nye konsulenter. I dette bildet ser du 4 av dem (f.v. Bjørn Ivar Johansen, Heidi Engebretsen, Christoffer Stene og Sondre Skotte).

Vi får med dette mer kompetanse på prediksjon og statistikk modellering. Vi kan nå tilby ‘data scientist’ tjenester, både på R/Python og med verktøy som SPSS Modeller og Alteryx.

Vårt fokus på SPSS Statistics fortsetter. Der har vi nå kompetanse som kan bistå våre kunder, holde kurs og være en rådgiver på verktøyet.

På IBM området har vi ansatt to nye konsulenter som vil fortsette vårt fokus på IBM Cognos og videre inn i Bluemix sfæren.

Vi forsterker Microsoft fokuset med en meget erfaren SSIS og MS BI konsulent, som også bidrar med erfaring på Power BI.

Qlik teamet forsterkes med en ny ressurs og flere ressurser er på vei inn.

Vi er veldig stolte over våre nyansatte konsulenter og er sikre på at de vil bidra positivt i våre leveranser utover året.