RETNING, ANSVAR og VERDI

Som konsulent er mitt viktigste mål å levere verdi for kunden. I et prosjekt er det derfor tilsvarende viktig at jeg så tidlig som mulig avklarer hva vi ønsker å oppnå. Dette må være målbart, slik at vi sammen kan bestemme hvilke RETNING vi skal ta. Først da kan jeg ta det fulle ANSVARET for gjennomføringen, som vil sikre at de ønskede VERDI-er blir oppnådd.

RAV-Norge-as-3.png

«Data er den nye oljen», predikerte Gartner allerede i 2010. World Economic Forum har i etterkant fulgt opp dette temaet årlig på sin konferanse. På SXSW-konferansen høsten 2018 ble det lansert en litt annerledes versjon: «Data is the oil that fuels Artificial Intelligence». Felles for begge er at råvaren (dataene) er forutsetningen for å hente verdien av AI – data.

Skal vi kunne lykkes med å definere data som en råvare, må vi lære oss å «raffinere» de enorme datamengdene mye bedre enn tidligere. Det finnes nye løsninger og teknologier på markedet som muliggjør effektive uttrekk, rask bearbeiding og transformasjon som også er koblet mot sporbarhet (lineage), samt ny viten gjennom nye algoritmer. Her kreves det ofte samarbeid på tvers av flere tekniske og faglige domener.

For å kunne ta i bruk denne muligheten, må jeg og mange andre konsulenter jobbe mye nærmere forretningen enn tidligere. Dermed er vi tett på de prosesser og beslutningstakere som er involvert i et prosjekt. Vår ledende metode for smidig systemutvikling har vi bygget rundt en iterativ team-basert tilnærming, som sørger for at teknologi og forretning jobber sammen, ikke adskilt. Det gjør at både vi og våre kunder kan stille større og mer allsidige krav til kompetanse hos prosjektdeltagere.

Fra systemutviklere til prosessrådgivning og endringsledelse

De nye løsningene som utvikles har gjerne mye avansert automasjon, integrasjon og logikk i seg. Dette øker kompleksiteten, men samtidig øker verdien av løsningene til et nytt nivå for brukerne. Dette betyr at vi som konsulenter må kunne forstå grensesnittet teknologi og forretning. Resultatet er at vi beveger oss bort fra å være rene systemutviklere, til å bli prosessrådgivere som jobber med å forbedre forretningsprosesser. Dette kan resultere i at en sammen med kunden endrer hele forretningsmodellen i tråd med nye teknologiske muligheter. Å forstå og utnytte teknologi blir dermed en enda viktigere driver for fremtidens forretningsstrategi, og rollen som systemutvikler endres i takt med dette.

Verdi

Definisjonen av verdi har også endret seg. Før ga implementering av et nytt økonomisystem stor verdi i den forstand at løsningene reduserte feil og en kunne håndtere større transaksjonsvolumer. Nå som bedrifter står i en sterkere konkurransesituasjon, er kanskje verdi mer basert på å «alltid være konkurransedyktig». Måten en bedrift kan hevde seg i markedet i dag går blant annet ut på å kunne forstå og utnytte de mulighetene ny teknologi gir, for å så kunne analysere og tolke egne og andre sine rådata.

For å kunne lykkes med omstilling, innovasjon og automatisering, beveger vi oss i en retning med mer fokus på mennesker og prosess.

Picture1-1.png

Som konsulenter i RAV har jeg og mine kollegaer med oss en stor verktøykasse med markedsledende verktøy og løsninger innenfor mange ulike områder, blant annet innen datafangst, bearbeiding, analyse og presentasjon. Vi er trent til å utfordre både forretning og IT, slik at vi gjennom workshoper sørger for at dybdekunnskapen om dagens forretningsprosesser og løsninger blir dokumentert. Basert på denne viten jobber vi sammen for å lage morgendagens løsninger som støtter nye strategier og dekker nye behov. Vi representerer kunnskap fra mange ulike fagområder og bransjer. På grunn av dette kan vi sette sammen det riktige tverrfaglige teamet som kan tilføre stor VERDI til din bedrift.

Ta kontakt med oss om du er interessert i å høre hvordan vi sammen kan skape verdi for deg!

 
kjorsvik_reidar_WRB3035_web_1200px.jpg

OM FORFATTEREN

Reidar Kjørsvik
Seniorkonsulent

 
Reidar Kjørsvik