Sirkulær økonomi

I dag står ungdom over hele verden opp og kjemper for klimaet. Dette skjer samtidig som bedrifter og samfunn prøver å bistå dem ved å redusere utslipp og ressursbruk. Det store spørsmålet er – Hvordan skal vi fortsette å forbedre økonomi og velferd på hele kloden, samtidig som vi skal redde den? La oss ta en nærmere titt på det mange sier kan være en stor del av løsningen; sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi er på samme måte som digitalisering mer enn en prosess. Det er en kombinasjon av mindset og endringsprosess. Det handler også om at virksomheter skal realisere sin målsetning om at ressurser bør forbli i økonomien lengst mulig. Sirkulær økonomi representerer en unik mulighet for de som tør å stikke frem nesen og omstille seg.

Hvorfor velge sirkulær økonomi?

Det er ingen hemmelighet at det kommer til å bli knapphet på råvarer, strengere krav fra myndighetene og stadig flere utfordringer i forhold til miljø i tiden framover.

sirkulær_økonomi-3.png

Det er mange formeninger om hva sirkulær økonomi faktisk er, men i all hovedsak handler det om å hindre lekkasje og frafall av ressurser eller verdier i økonomien. En må prioritere fornybare ressurser, forlenge brukstiden og lære seg å omdanne andres avfall til egne ressurser. Sirkulær økonomi tar resirkulering et steg videre ved å lage nye verdikjeder, som består utelukkende av brukt materiale. Utfordringen er at det må være bærekraftig og lønnsomt for alle aktører.

«The only thing we know about the future is that it is going to be different” -Peter Drucker, Management-Guru.

Med økt bevissthet rundt sirkulær økonomi har bedrifter en gylden mulighet til å øke sin konkurransekraft og produktivitet. Nye krav fra omgivelsene åpner opp for posisjoner der nye virksomheter kan vokse frem, eller eksisterende virksomheter kan ta mer plass.

I RAV er vi spesialister på både prosess og teknologi. Dermed kan vi bidra til at ditt selskap sine løsninger for virksomhetsstyring tar høyde for denne type raske endringer med tilhørende risiko. Sammen med deg setter vi retningen, vi tar ansvaret og sammen skaper vi varig verdi. Ta kontakt i skjemaet under om du er interessert i en uforpliktende samtale med oss.

 
aarstad_jannicke_DSC4164_cropped_720px.jpg

OM FORFATTEREN

Jannicke Aarstad
Seniorkonsulent

 
Jannicke Aarstad