Ukens Tableau: Negativ Trend Innen Kjøp av Teknologi

People are getting tired of buying new devices — and this chart proves it.
— UK BUSINESS INSIDER

Business Insider skriver at folk er lei og av å kjøpe ny teknologi. Grunnlaget for dette er en undersøkelse som ble gjort av Accenture hvor de har spurt 28.000 om hva de tenker om teknologi og hva de evt. vil kjøpe nytt i år og ikke kjøpe nytt. For å presentere dette på en kul måte tenkte jeg å prøve å visualisere dette i Tableau og dele. Du finner den originale artikkelen her (legg merke til at de også har visualisert dette, men min er selvfølgelig bedre).