Valg 2015: Det politiske landskapet

Litt mer moro med data rundt valget 2015. I dag har vi hentet informasjon fra kartverket for å synliggjøre de politiske partiene fordelt per kommune i Norge. Kartverket har shape filer som tegner inn kommunegrensene på et kart. Hvorfor trenger jeg dette? #Tableau har en begrensing når det gjelder kommunegrenser, det er kun grenser for fylker som std. Null stress med #Alteryx . Her lager vi et datasett med shape filen fra kartverket, så blender vi inn data, en styrke i Tableau, med informasjon om de politiske partiene. Vola, så har vi et kart som beskriver det politiske landskapet i Norge perioden 2011 – 2015. Kult 🙂

Alteryx, TableauEskild Næss