Business Analytics

Vi besitter høy kunnskap innen Business Analytics. Det handler om ferdigheter, teknologier, samt vår praksis for kontinuerlig forbedring av prosesser av tidligere analyser for å kunne oppnå bedre innsikt og planlegging inn i fremtiden
— Atle Melbo, Partner
business-analytics.jpg
 
melbo_atle_DSC4044_cropped_720px.jpg

Atle Melbo

Partner og leder for virksomhetsområdet

La oss overveie hvordan vi best bør velge tidspunkt og metode, så vi kan nå vårt mål.
— William Shakespeare
blaa-strek.png

avansert analyse og optimalisering

For å se inn i fremtiden, må en ofte koble sammen ulike datasystemer. Ved å bryte ned forretningslogikken til avanserte algoritmer, kan en simulere millioner av ulike scenarier på få sekunder, og en kan finne nye svar for ethvert problem. Dette omtales ofte som preskriptiv analyse.

Vi vet hvor mye tid og ressurser som legges ned hos kunder for å fatte de beste avgjørelsene hver dag. Derfor har vi utviklet et rammeverk for å komme raskere i mål. Her går vi reisen sammen med våre kunder, slik at analysen gjenspeiler kundens egne vurderinger fra start til ferdig produkt.

Metodeverket kan oppfattes som komplekst, men vi gir kunden «ratt og pedaler» for å selv kunne styre retningen -> selv om de ikke alltid forstår det som skjer under panseret. Vi har bred kompetanse innen planleggingsverktøy, analyseplattformer, IT-systemer og Data Science produkter. Dermed kan vi finne den løsningen som passer best for akkurat dere, uansett størrelse eller kompleksitet.

blaa-strek.png

operasjonell styring og kontroll

Dette betegnes ofte som Business Intelligence (BI) og er rapportering av historisk informasjon. I dag hører de fleste analyser og statistikker til denne kategorien. De kjennetegnes bl.a. som salgsrapporter via Excel eller PDF-er til ulike operasjonelle ledd.

Det er ofte vanlig å se historiske dataene på et aggregert nivå, og de bør presenteres på et format som enkelt kan leses og forstås av forretnings- og sluttbrukere. Svar på spørsmål som «Hva skjedde?» eller «Hva skjer?» gis ved å bruke liste- eller matrisetabeller kombinert med visuelle grafer.

For å tilrettelegge og gjøre det lettere å tolke informasjon brukes metoder som dataaggregering og datautvinning. Det er et mål å oppnå felles forståelse for dataene gjennom standardisering. Dette er viktig da det gjør det mulig å lære av historien og/eller tilrettelegge data for ytterligere analyser.

 
bakkan_mats_DSC3811_cropped_720px.jpg

Mats Bakkan

Teamleder

Jeg har en naiv tanke om at det må gå an å gi ut en plate og samtidig føle at man har kontroll på privatlivet.
— Lene Marlin
 
stranna_runar_DSC3882_cropped_720px.jpg

Runar Stranna

Teamleder

Effektiv ledelse handler ikke om å holde taler eller å bli likt. Ledelse defineres av resultater, ikke attributter.
— Peter Drucker
blaa-strek.png

Analyse og ledelsesrapportering

Fokuset her er å se på hvorfor noe har skjedd. Historiske data berikes med nye datakilder for å finne evt. nye avvik eller muligheter. Det lages «roll-up» og «drill-down» dimensjoner og hierarkier, noe som tillater brukere å veksle mellom detaljnivå samtidig som man beholder lik struktur på kalkulasjoner og visualiseringer.

En salgsrapport kan avdekke avvikende verdier for en konkret periode. Det er først når modellen berikes med værdata at butikken med sikkerhet kan si at været påvirket salget denne dagen. Med innsamling av salgsstatistikk og værdata over tid, kan en finne svaret om dette er et avvik, en trend eller den nye normen. 

Det er viktig å tilby ulike verktøy for å gi en sluttbruker mulighet til å grave i egne data. Selvbetjent analyse er en brukerorientert prosess der målet er å oppdage mønstre og avvik gjennom visuell analyse og dashboard. Dette skaper raskt en dialog om ytterligere datasett for bedre innsikt.

blaa-strek.png

Prediksjon og kunstig intelligens

Prediksjon er essensen av intelligens. Ved å trekke ut mest mulig kunnskap fra historien og sette den sammen med vår forståelse av fremtiden, kan man vite hva som kommer til å skje før det skjer. Skal en lykkes med de intelligente løsningene, må en balansere mellom hypermoderne teknologi og god gammeldags bransjeekspertise.

Vi har tatt steget fullt ut for å hjelpe våre kunder til å forstå fremtiden. Sannheten er at de fleste allerede er på god vei, gjennom bl.a. produksjonsplanlegging, bemanningsplaner og  budsjettprognoser. Det neste steget er å kombinere dette med de moderne verktøyene som maskinlære, statistisk læring eller kunstig intelligens.  

Med oss på laget kan du som kunde ha tillit til at løsningen virkelig er intelligent. Vi vet at de beste – de virkelig intelligente – løsningene kommer fra samspillet mellom menneske og maskin.

 
johansen_bjorn_ivar_DSC3755_cropped_720px.jpg

BJØRN IVAR JOHANSEN


Teamleder

Datamaskinen er den logiske videreutvikling av menneskene: intelligens uten moral.
— John Osborne

Våre teknologipartnere

 

Referanser