Digital Transformation

Dette handler om bedrifter og organisasjoner som tar i bruk ny teknologi, på tvers av alle områder, som resulterer i grunnleggende endringer i hvordan bedriften opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder.
— Sven Ove Hølland, Partner
digital-transformation.jpg
 
holland_sven_ove_DSC3791_cropped_720px.jpg

sven ove hølland

Partner

Alle mennesker burde behandles som luft - noe absolutt livsnødvendig.
— Stig Johansson
orange.png

mennesker, prosess og teknologi

Digital transformasjon handler om å skape gjennomgripende endringer. Da er det ikke nok å bare optimalisere og trimme enkelt prosesser, men en må se på hele verdikjeden. De som lykkes har en datadrevet kultur i bunn som sikrer kontroll på dataene, faktabaserte beslutninger og har en lærende tilnærming hvor det er lov å feile.

Da gjenstår trekanten 1) mennesker, 2) prosesser og 3) teknologi. Hver og en er viktige, men det er først når samspillet mellom disse områdene sklir automatisk at gevinster kan realiseres. Prossesser og mennesker driver omstilling. Prosesser og teknologi driver automatisering. Mennesker og teknologi driver innovasjon.

Disse styringssløyfene er ikke lenger en prosess som går en eller to ganger i året, men en stadig mer agil prosess som må kunne justeres underveis for å møte endrede behov. Volatiliteten og kompleksiteten øker, noe som stiller større krav til dynamiske modeller og analyser for å løse flere oppgaver med færre ressurser.

Evnen til din suksess erfarer vi er basert på følgende formel:

Digitale ferdigheter = Forretnings- og teknologiforståelse * Vilje og evne til transformasjon

orange.png

decision optimization

Mange bedrifter sitter i dag på store datamengder. Likevel mangler de ofte to kritiske egenskaper når det gjelder å ta de riktige beslutningene: 1) evnen til å forutsi fremtiden og 2) bruke denne innsikten til å iverksette de beste tiltakene.

Kombinasjonen av prediktiv analyse og beslutningsoptimalisering gir organisasjoner økt innsikt før handling. Gjennom prediksjonsmodeller kan en analysere trender, mønstre og relasjoner i data. Dette koblet mot beslutningsoptimalisering, kommer en frem til best-action-anbefalinger for din organisasjons

For å lykkes i dagens komplekse og stadig skiftende miljø, trenger bedrifter å få rask innsikt i sin virksomhet og oversette disse innsiktene til handlinger. Vi tilbyr en løsning som gjør det mulig for organisasjoner å bygge bro mellom innsikt og handling.

 
masdal_lars-roar_WRB3321_720.jpg

lars-roar masdal

Partner

En beslutning som ikke kan endres, er en dårlig beslutning.
— Publilius Syrus
 

Eskild Næss

Partner

Jeg ønsker ingen fremtid som vil bryte båndene til fortiden
— George Eliot
orange.png

predictive discovery

Prediktiv analyse har til hensikt å analysere nåværende og historiske data for å forutsi fremtidige hendelser. I forretningssammenheng brukes det for å avdekke mønstre som finnes i dine data, som å fange opp ulike og uoppdagede sammenhenger.

Avansert analyse er en gruppering av teknikker for å forutsi fremtidige resultater. Noen bruksområder er: 1) å forutsi forbrukerbehov, 2) identifisere pasientens helseproblemer før de oppstår og 3) forutse feil i produksjonsutstyr.

Vi har lenge forsvart bruk av analytiske og prediktive muligheter i planlegging- og prognoser-prosesser. Vi har konsekvent jobbet med bedrifter for å bringe kontinuerlige planleggingssykluser inn i hjertet av hvordan de gjør forretninger med brukervennlige og effektive løsninger.

orange.png

data lake

En Data Lake (datasjø) er en metode for lagring av alle data i et felles system eller repository. Formålet med en datasjø er å ha en kilde for alle dataene i bedriften. Det spenner seg fra rådata til bearbeidet data som brukes i rapportering, analyser og maskinlæring.

En moderne bedrift produserer stadig økende mengder informasjon. De som planlegger inn fremtiden, vil raskt innse at å håndtere stadig voksende datamengder masse trenger oppfølging og ledelse, dersom   den skal forvandles til beslutningsgrunnlag.

Vi bistår organisasjoner med å bygge nye digitale initiativer, gi bedre kundeopplevelser, og optimalisere eller automatisere operasjoner. Å forstå nåtiden, planlegge for fremtiden og utforske nye muligheter er kjernen i det vi gjør.

 
alveberg_fred_DSC3781_cropped_720px.jpg

Fred Alveberg

Partner

Alle kan holde i roret når sjøen er rolig.
— Publilius Syrus
 
melbo_atle_DSC4044_cropped_720px.jpg

Atle Melbo

Partner

Dog se, til slikt behøver vi en kraftig leder - med mot og innsikt nok. Hvor finnes han?
— Henrik Ibsen
orange.png

Internet of things (IoT)

Med IoT kan man etablere forbindelser i sanntid mellom ulike intelligente sensorer og sentraliserte styringssystemer. Denne sanntidsinformasjon gir oss en helt ny forståelse av status, og kan virkelig forbedre våre beslutningsprosesser.

I dag samles, lagres og analyseres data fra mange ulike typer sensorer. Basert på dette kan vi automatisere handlinger, forutsi forhold før de oppstår, og forhindre feil. Innsiktene vi opparbeider, hjelper oss med å veilede våre kunder til å tenke på en ny måte.

Handlingsbar sanntidsinnsikt gir mulighet til å handle raskere og mer treffsikkert. Som å forutse og svare på brukerens behov før de selv er klar over dem. Vi tilbyr våre kunder en unik kombinasjon av ulike ferdigheter for å kunne være din prefererte rådgiver innen IoT.

Våre teknologipartnere

 

Referanser

 

Siste nytt