Information Management

Dette dreier seg om hvordan bedriften innhenter informasjon, oppbevarer informasjon, foredler og distribuerer informasjonen videre. Det er av høyeste viktighet at denne prosessen går som planlagt, og at ingen data tapes.
— Eskild Næss, Partner
information-management.jpg
 
naess_eskild_DSC4080_cropped_720px (1).jpg

eskild næss

Partner

Alle får så mye informasjon i løpet av dagen, at de mister sin sunne sans.
— Gertrude Stein
gronn-strek.png

trygg informasjonsforvaltning

En god analyse baser seg på ofte på mange ulike datakilder og vår evne til å raskt transformere rådata til et godt analysegrunnlag. Den største og første utfordringen vi møter er dårlig datakvalitet. Heldigvis finnes det moderne verktøy og teknikker som løser dette og frigir mer tid til analyse.

Ved hjelp av brukervennlige løsninger kan analytikere selv sette opp modeller og arbeidsflyter som sammenstiller data uten bistand fra teknisk personell. Dermed lukes feil og mangler i datagrunnlaget bort på et tidlig tidspunkt.

Vi bidrar til at analytikerne kan stole på dataene, blir mer selvgående og får en enklere hverdag. Dermed får bedriften mer kostnadseffektive analyser.

gronn-strek.png

avansert og sporbar dataforvaltning

Dataintegrasjon løser opp siloer mellom systemer og datakilder. Dette skaper rom for helt nye muligheter for avanserte analyser. Skal en lykkes, vil et gjennomprøvd metodeverk med korte iterative sprinter være nøkkelen til suksess.

Målet er å sette sammen og presentere informasjonen i en ny kontekst, som gjør det enklere for brukerne å oppdage nye sammenhenger. Dermed har vi skapt en ny helhet som er større enn summen av hver av systemene.

Vi ser mulighetene i dine data og hvordan disse kan integreres og trekkes sammen. Vi forstår både teknologien og forretningsmulighetene, og vil sammen med deg kunne navigerer riktig for å utnytte potensialet i systemene.

 
zachariassen_paal_WRB3150_webHQ.jpg

Pål zachariassen


Arkitekt

En manns dømmekraft kan ikke være bedre enn den informasjon han baserer den på.
— Arthur Hays Sulzberger
 
hoelen_fredheim_geir_WRB3186_webHQ.jpg

Geir fredheim


Arkitekt

Du vokser som menneske når du ikke kan skli gjennom livet på overflaten.
— Anne Karin Elstad
gronn-strek.png

fleksibel skalerbar distribusjonsplattform

Datavarehuset har tradisjonelt vært bedriftens aktuelle og historiske dataarkiv. I dag derimot, har datavarehuset møtt sin begrensning. Det kommer primært av en eksplosiv vekst i datamengder, samt at det stilles økende krav fra brukere til spørringer i nær sanntidsdata.

Veksten i nye data kommer primært fra nye datakilder som værdata, kartdata, loggdata, sensorer eller ustrukturerte data fra sosiale medier. Dette utfordrer den tradisjonelle ETL prosessen, og må løses i en kombinasjon av ulike steaming tjenester.

Dette krever et robust metodeverk som knytter data og forretningen tett sammen. Sporbarhet til datagrunnlag og konverteringsregler blir essensielt for god data sikkerhet. Vi har gjort dette før og er din rådgiver på veien som vi går sammen.

Våre teknologipartnere

 

Referanser

 

Siste nytt