Performance Management

Performance Management handler om å gjennomføre aktiviteter og sette inn tiltak som sikrer at avdelingens og bedriftens mål oppnås. Skal dette bli virkelighet, er det nødvendig med et godt datagrunnlag og gode verktøy.
— Rune Andersen, partner
performance-management.jpg
 
andersen_rune_DSC4007_cropped_720px.jpg

Rune Andersen

Partner og leder for forretningsområdet

Det er en fare med å gjøre noe, men det er en større fare med å ikke gjøre noe som helst.
— Shirley Williams
lilla-strek.png

Virksomhetsstyring, risikohåndtering og samsvarskontroll

Dette handler om å få alle til å gå i samme retning. Se fremover, motivere, og gjøre de riktige beslutningene. Vi skal sammen synliggjøre sammenhenger mellom strategi og mål, definerer prosesser for oppfølging av styringsparametre og handlinger, og bestemme de tiltakene som skal til for å nå målene.

En slik løsning vil hjelpe deg å sikre at felles forståelse oppnås og en sikrer økt kontroll i alle ledd. Om du vil ha løsningen kjørende lokalt eller i skyen, bestemmer du helt selv.

Det er også enkelt å utveksle og integrere data med andre datakilder. Dermed beriker vi løsningen for ny innsikt og viten. Ved å ta i bruk embedded analytics, vil løsningen enkelt kunne synliggjøre gevinster ved hjelp av gode visualiseringer og rapporter. Dermed får du tilpassede analyser direkte i grensesnittet du jobber i. Det vil også bidra til en mer effektiv hverdag.

lilla-strek.png

konsernregnskap og regulatorisk rapportering

Vi opplever stadig kortere rapporteringsfrister. Dette krever effektive prosesser med kraftfulle og fleksible arbeidsverktøy for datafangst, konsolidering og analyser. Videre må det legale konsernregnskapet også tilfredsstille stadig strengere krav til styre-, markeds- og myndighetsrapportering. Da kreves det god struktur i grunndata, god kontroll på ulike nivåer i form av sporbarhet, gode rapporterings-muligheter, samt forståelige og fleksible rapporter med «drill-down» muligheter.

Videre må løsningen også støtte driftsrapportering i alternative dimensjoner og gjøre finansiell rapportering til en sømløs og integrert prosess. Nøkkelen her er mye innebygd logikk og automatisering, samt full Excel funksjonalitet

Våre konsulenter har lang erfaring fra konsernfunksjoner, revisjon og implementering og support av konsolideringsløsninger. Vi sikrer også en smidig og transparent prosess fra gammel til ny løsning.

 
jenssen_roy_DSC4891_720px.jpg

Roy Jensen

Leder for konsernrapportering

De fleste mennesker ser på suksess og nederlag som motsetninger, men de er begge produkt av samme prosess.
— Roger von Oech
 
norlund_sven_DSC3850_cropped_720px.jpg

Sven Norlund

Leder for budsjett, prediksjon og planlegging

Lykken er å befinne seg midt i planleggingsfasen, alt er mulig og skal fastlegges, men ingenting er endelig bestemt.
— Linn Ullmann
lilla-strek.png

prediksjon og planlegging

Nye forretningsmodeller, globalisering og innovasjon gjør at det stilles strengere krav til bedrifters evne til å tilpasse seg. For å opprettholde konkurransekraft må prosesser utføres raskere, mer kostnadseffektivt og med redusert ressursinnsats.

Våre standard løsninger innen planlegging og prediksjon kan skreddersys for ditt selskap, slik at du får nøyaktig den informasjonen du trenger, når du faktisk trenger den. Dette skaper fleksibilitet, sikrer sporbarhet og gir deg innsikt for smartere og raskere beslutninger.

Vi tilbyr løsninger med intuitive grensesnitt som gjør det mulig for brukeren å selv administrere og tilrettelegge rapporter. Den er skalerbare og kan håndterer mange brukere og store datamengder. Våre konsulenter har spisskompetanse både innen fag og produkt, samt erfaring innen anskaffelse, implementering, drift og forvaltning.

lilla-strek.png

Lønnsomhetsmodellering og analyse

Dette er nødvendig for å skape innsikt, konkurransefortrinn og resultater. Å analysere data og lage modeller basert på virksomhetens produkter, segmenter, kunder og distribusjonskanaler, vil gi deg bedre kontroll og en dypere forståelse av lønnsomheten og forbedringsområder.

Presise, relevante og dynamiske analyser danner et godt beslutningsgrunnlag for strategiske og taktiske veivalg. Dette er nødvendig for å kunne overleve i en hektisk og raskt endret konkurransesituasjon.

Våre løsninger bidrar til å skape økt innsikt, både i strukturerte og ustrukturerte data, samt understøtte faktabaserte analyser og beslutninger. Dermed kan du evaluere virksomheten slik at du finner de mest lønnsomme produkter, kunder og salgskanaler. Med en kraftig scenario-modellering, kan du også evaluere strategier, teste ulike forutsetninger og sammenligne dagens ytelse med tidligere resultater og eksterne målinger.

 
holland_sven_ove_DSC3791_cropped_720px.jpg

Sven Ove Hølland


Partner og daglig leder

De fleste mennesker gjør det ene etter det andre. Mennesker med suksess gjør det ene før det andre.
— Charles Wilp

Våre teknologipartnere

 

Referanser