Posts in Performance Management
Aker ASA

Aker ASA har til sammen ca 170 sider med regnskapsrapportering, i både i norsk og engelsk versjon som hver inneholder 3 regnskap. For Aker er det svært arbeidskrevende å ha kontroll på alle endringer i prosessen. Aker har nådd sitt mål om å redusere risikoen for feil i rapporteringen ved å velge en løsning fra RAV som er spesialisert for formålet.

Read More
Apotek 1

RAV har levert løsninger innen analytics, budsjettering & planlegging hos Apotek1. Analyseløsningen fra IBM Cognos er nøkkel-løsningen for de analyser som gjøres hos kunden. Vi har jobbet sammen med Apotek 1 i over 10 år og utviklet løsninger både på ledelsesnivå, taktisk nivå og på operasjonelt nivå. Dette inkluderer løsninger som har fokus på salg, varelager, HR og økonomi.

Read More
Lyse

Som en del av sin digitale transformasjonsreise ønsket Lyse å automatisere og forbedre sine arbeidsprosesser for virksomhetsstyring basert på ny og moderne teknologi. De så at dette krevde løsninger med høy brukervennlighet og lett tilgjengelig styringsinformasjon. På grunnlag av dette valgte de RAV som implementeringspartner for konsolidering, planlegging og rapportering.

Read More
Mesterbakeren

RAV bygde en prediksjonsmodell for salg av brød for REMA 1000 sine 600 butikker. Modellen beviste i noen korte sprinter med lean-tilnærming at ved hjelp av maskinlæring kunne prediksjonsmodellen i samarbeid med varestyrerne levere bedre resultater enn noen gang tidligere. Resultatet av prediksjonsmodellen viser avvik på 0,2% og det er mindre retur enn tidligere på brød.

Read More
NTNU

NTNU så et behov for en mer effektiv prosesstøtte for en standardisert plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess. RAV har som del av prosjektet BEVISST (bedre virksomhetsstyring) arbeidet med mange ulike planleggingsmoduler. RAV har bistått i arbeidet med å utvikle, automatisere og rulle ut løsningen som skal understøtte ressurs-planleggingen og bidra til bedre beslutninger og virksomhetsstyring.

Read More
Statsbygg

Statsbygg ønsket å levere kvalitetssikrede data for presentasjon i ulike portalløsninger, samt levere støtte til styringsrapporter og andre oppfølgings-rapporter for budsjettering. De trenger også å levere statusrapporter på alle statlige bygge-prosjekter. RAV hjalp dem med å bygge datavare-hus, dashboards, rapporter og budsjettmodell. Dette har resultert i at de tar bedre og raskere beslutninger.

Read More