Infratek

infratek.png

De ansatte i Infratek så et behov for å tilgjengeliggjøre og presentere kritisk styrings-informasjon enklere. RAV hjalp derfor Infratek med å bygge et datavarehus for å sikre kvalitetssikrede data, som ble grunnlaget for rapportering av styrende KPIer. Vi hjalp også Infratek med å bygge en løsning som visualiserer tall innenfor seks sentrale områder for prosjektstyring.